Dobre doświadczenie

Stowarzyszenie firm sektora rybołówstwa „Lampetra“ zrealizowało projekt lokalny „Popularyzacja działalności rybackiej i krzewienie tradycji“.

Cel projektu – propagowanie współpracy i wspólnych inicjatyw rybaków i osób związanych z sektorem rybołówstwa, polepszenie kompetencji komunikacji: rybaków, naukowców, strefy rybołówstwa i przedstawicieli lokalnych władz. Wzmocnienie zaufania i zrozumienia dotyczącej korzyści i możliwości, jakie daje społeczność rybacka.

Rezultaty projektu:

1. Zrealizowana konferencja specjalistów z zakresu rybołówstwa, przygotowane i przedstawione materiały szkoleniowe, promujące zachowanie i krzewienie tradycji sektora rybołówstwa, odkrywanie nowych możliwości prowadzenia działalności usługowych i otrzymania dodatkowych źródeł dochodu z rybołówstwa demonstracyjnego i wyrobów rybnych, przygotowanych na podstawie starych przepisów.

2. Zrealizowana wyprawa dzielenia się dobrymi praktykami do Francji i tam pracujących rybaków.

Administracja samorządu Neryngi zrealizowała projekt „Święto Rybaka“. Podstawowy cel projektu – wspieranie rozwoju turystyki w Neryndze poprzez krzewienie i kontynuowanie tradycji rybaków regionu Pomorza.

Rezultaty projektu:

  1. Zorganizowana impreza promująca kulturę rybołówstwa i rybackie usługi dla turystów.
  2. Międzynarodowe zademonstrowanie dziedzictwa kulinarnego „Cud kuchni smakosza“.

Administracja samorządu rejonu Szyłokarczy zrealizowała projekt „Mistrzostwa w gotowaniu zupy rybnej“. Główny cel projektu – sformułowanie zrównoważonej niszy biznesowej dla miejscowych rybaków oraz osób, które odeszły z przemysłu rybackiego, poprzez efektywne wykorzystanie zasobów kulturowych regionu Szyłokarczmy i turystycznych atrakcji rejonu Szyłokarczmy.

Rezultaty projektu:

1. Zorganizowano IV krajowe mistrzostwa w gotowaniu zupy rybnej, w którym udział wzięły 24 drużyny.

2. Zorganizowany program edukacyjny „A rybak mówi tak“ dla 71 uczestników mistrzostw – rejsy po Pomorzu, które pozwoliły na przedstawienie unikatowości i tradycji regionu.

3. Przygotowane programy telewizyjne o mistrzostwach w gotowaniu zupy rybnej.

Stowarzyszenie „Šilutės žuvininkystės vietos veiklos grupė“ (Lokalna Grupa Rybołóstwa w Szyłokarczmie) zrealizowało projekt „Rozwój rynku realizowania produkcji sektora rybołówstwa i akwakultury poprzez popularyzację i promocję wykorzystywania produktów“, na podstawie Programu Działania Litewskiego Sektora Rybołówstwa na lata 2007-2013, trzeci priorytet „Działania służące wspólnemu interesowi“.

Cel projektu – stworzenie możliwości do rozwoju rynku realizowania produkcji rybołówstwa, rozwój rynków istniejących i nowych przy pomocy różnorodnych środków promujących wykorzystywanie produkcji.

Rezultaty projektu:

  1. Stworzono i rozpowszechniono 1200 egzemplarzy publikacji informacyjnej „Ekologiczne produkty rybołówstwa: wykorzystywanie i korzyści“;
  2. Stworzono i rozpowszechniono 2400 egzemplarzy publikacji informacyjnej „Podaż surowych produktów rybołówstwa i akwakultury oraz możliwości ich wykorzystywania w kuchni“;
  3. Stworzono i rozpowszechniono 2400 egzemplarzy publikacji informacyjnej „Różnorodność produktów rybołówstwa i akwakultury“„Podaż surowych produktów rybołówstwa i akwakultury oraz możliwości ich wykorzystywania w kuchni“;
  4. „Promocja surowych produktów rybołówstwa, prezentacja wyrobów oraz promowanie ich wykorzystywania“ organizowanie kampanii wykorzystywania produktów podczas 2 targów na Łotwie „Beerfest Latvia 2015“ i w Polsce „Polfish 2015“;
  5. „Produkty ekologicznego rybołówstwa: wykorzystywanie i korzyści“ organizacja kampanii prezentacji wyrobów i promowania wykorzystywania produktów podczas wystawy „The Natural Food Show“, która odbędzie się w Wielkiej Brytanii.

 

Invalid Displayed Gallery