O konferencji, która odbyła się na Litwie

              W granicach projektu „Rozwój współpracy sektora rybołówstwa małego w krajach nadbałtyckich poprzez stosowanie metod wymiany dobrych praktyk podczas spotkań poznawczych i stworzenia bazy informacyjnej w przestrzeni wirtualnej“, finansowanego ze środków Unii Europejskiej   w dn. 29 sierpnia 2017 r. odbyłą się konferencja we wsi Mingė, w rejonie Šilutė (Litwa), w której uczestniczyli wędkarze-przedsiębiorcy z Litwy i Łotwy, zajmujący się rybołówstwem na wybrzeżu morza Bałtyckiego oraz na wodach śródlądowych, przedstawiciele nauki litewskiej, litewski minister rolnictwa.

            Podczas konferencji został przedstawiony projekt, jego cele i zadania, przedstawione problemy napotkane w odbyłych konferencjach w Lipawie (Łotwie) w dn. 23 sierpnia 2016 r., w Ustce (Polska) w dn. 17 listopada 2016 r. i w Pernu (Estonia) w dn. 4 kwietnia 2017 r., zapoznano się z działalnością polskich wędkarzy oraz z osobliwościami rybołówstwa.

            Przedstawiciele nauki przedstawili następujace tematy:

            - Zmiana reliefu wybrzeża morzą Bałtyckiego ze względu na ruchomy piasek i wpływ zmiany na migrację ryb.

            - Możliwości rybołówstwa w wodach litewskich oraz stosunki między wędkarzami-amatorami a wędkarzami-przedsiębiorcami.

            Poruszono również kwestie omówione na poprzednich konferencjach:

 - Rozwijanie możliwości współpracy w Bałtyckim sektorze rybołówstwa przybrzeżnego.

- Rozprzestrzenienie się inwazyjnej ryby – babki śniadogłowej (Neogobius melanostomus) na wybrzeżu morzą Bałtyckiego.

- Szkoda wyrządzana wędkarzom przez foki.

            Omawiając możliwości współpracy między wędkarzami, uczestnicy konferencji potwierdzili, że taka współpraca powinna być i że ma szczególne znaczenie w rozwiązywaniu ogólnych problemów wędkarzy będących przedmiotem decyzji w instytucjach Unii Europejskiej.

            Stwierdzono, że problem poruszony przez wędkarzy z powodu inwazyjnej babki śniadogłowej do dziś na Litwie i na Łotwie nie został rozwiązany. Wędkarze mogliby złowić większą ilość tej ryby, ale z powodu sezonowości i szybko spadających cen rynkowych w tym okresie, tego robić im nie opłaca się, ponieważ koszty nie zostaną pokryte.

            Podczas przedstawienia wytoczonego problemu w Łotwie w sprawie szkody wyrządzonej przez foki wędkarze z Litwy poinformowali, że w Litwie juz pojawił się mechanizm, za pomocą którego wypłącane są rekompensaty wękarzom przybrzeżnym.

            Kwestia poruszona przez polskich wędkarzy dotycząca szkody wyrządzonej przez kormoranów dotyczyła również wędkarzy łowiących na litewskich i łotewskich wodach śródlądowych.

            Omawiając możliwość współpracy wędkarzy z innych krajów, zauważono, że wszyscy wędkarze są bardzo zaniepokojeni nabywaniem statków i narzędzi połowowych. Zauważono, że większość wędkarzy często nie mają pieniędzy na zakup nowego sprzętu, więc szukają używanego sprzętu, który kupują również w innych krajach. W tym celu potrzebna baza internetowa, w której wędkarze będą mogli ogłosić sprzedaż nieużywanego sprzętu. Ta internetowa baza danych powinna obejmować kilka krajów.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Dodaj komentarz