OGÓLNY PROTOKÓŁ UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

OGÓLNY PROTOKÓŁ

UCZESTNIKÓW KONFERENCJI

23-08-2016

Lipawa

             W ramach projektu „Rozwój współpracy sektora drobnego rybołówstwa krajów bałtyckich poprzez dzielenia się dobrą praktyką podczas wizyt studyjnych oraz stworzenie bazy informacyjnej w przestrzeni wirtualnej“, finansowanego ze środków Unii Europejskiej, 23 sierpnia 2016 r. w Lipawie (Łotwa) odbyła się konferencja, w której udział wzięli rybacy-przedsiębiorcy z Litwy i Łotwy, łowiący w wodach Morza Bałtyckiego i śródlądowych. Podczas konferencji rybacy podzielili się problemami, z którymi się borykają, jak również zaprezentowali przykłady dobrych praktyk. Podczas konferencji zostały sformułowane podstawowe kwestie, które są obecnie najbardziej istotne dla rybaków, a które nie mogą się rozwiązać jedynie własnym kosztem, bez pomocy zewnętrznej (np., Unii Europejskiej, władz lokalnych).

            Podstawowe kwestie:

  1. Rozwój możliwości współpracy pomiędzy przedstawicielami sektora rybołówstwa z krajów basenu Morza Bałtyckiego Uczestnicy zebrania byli zadowoleni z konferencji, która pozwoliła nie tylko na interakcję z osobami z ich państwa, ale także na interakcję z rybakami z innych państw. Podczas rozważania o dalszej stałej współpracy pomiędzy rybakami z basenu Morza Bałtyckiego podkreślano, że w wodach przybrzeżnych i śródlądowych najczęściej łowią małe lub bardzo małe przedsiębiorstwa, dlatego ich możliwości finansowe nie pozwalają na organizację takich zebrań i praktycznie nie są możliwe bez dodatkowego wsparcia. Ich zrzeszenia nie mają przedstawicieli w organizacjach, które bezpośrednio składają uwagi i komentarze dotyczące poprawy sektora rybołówstwa do instytucji Europejskich. W krajowych programach rybołówstwa taki priorytet nie jest najczęściej formowany, a jeżeli jest, natrafia się wtedy na problem: projekt współpracy międzynarodowej wymaga oddzielnego uzgadniania z każdą ze stron (należy przygotowywać oddzielne projekty), jednak jest to niemożliwe ze względu na różniące się programy rybołówstwa. Współpraca w ramach lokalnych projektów rozwojowych jest możliwa jedynie w niezwykle wąskim kręgu rybaków. Uczestnicy konferencji stwierdzają, że inicjatywa współpracy pomiędzy wieloma przedstawicielami sektora drobnego rybołówstwa może być wspierana jedynie przez bezpośrednie środki z Unii Europejskiej, przeznaczone właśnie na ten cel.
  2. Występowanie inwazyjnego gatunku ryby – babki śniadogłowej (Neogobius melanostomus) w wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego Rybacy z Łotwy w swoim wystąpieniu przedłożyli, że w połowy w wodach przybrzeżnych Morza Bałtyckiego zaczęły się drastycznie zmniejszać. Jako jednym z problemów zostało określone rozmnażanie się inwazyjnego gatunku ryby – babki śniadogłowej. Litewscy rybacy potwierdzili, że zauważyli ten sam problem. Ta ryba rozmnaża się 2-4 razu w ciągu roku, dlatego, oceniając przez pryzmat rybołówstwa, występuje teraz zjawisko konkurencji międzygatunkowej o żywność i przegrywają ją gatunki ryb rodzimych, w tym flądra, miętus morski, cert, flądrokształtne z rodziny nagładowatych i wiele ryb słodkowodnych, które wiosną i latem w poszukiwaniu jedzenia migrują do morza. Rybacy stwierdzają, że ten problem można rozwiązać poprzez aktywny połów tych ryb (tj. redukcja populacji poprzez interwencję), jednak nie mogą wykonywać żadnych aktywnych działań, gdyż nawet w wypadku dużego połowu przemysł przetwórczy płaci około 0,10-0,15 Eur za kilogram. Za taką sumę połów jest nieopłacalny finansowo, gdyż przewyższa koszty samego połowu. Przedstawiciel spółki przetwórstwa ryb poinformował, że popyt na babkę śniadogłową w krajach bałtyckich jest bardzo mały, dlatego spółki przetwórstwa muszą inwestować w nowe technologie, rozwój sprzętu. Wymaga to dodatkowego czasu oraz dodatkowych inwestycji. W danej chwili nie mają oni możliwości na zwiększenie ceny zakupu, poza tym, spółki nie są gotowe na przyjęcie dużej ilości takich ryb. Podczas konferencji jednogłośnie zdecydowano, że redukcję populacji gatunku inwazyjnego – babki śniadogłowej – poprzez interwencję powinna poprzeć Unia Europejska, gdyż ten problem dotyczy nie tylko konkretnego kraju (Łotwy czy Litwy), ale też rybaków z innych państw basenu Morza Bałtyckiego. Zdaniem uczestników konferencji, można tego dokonać poprzez udzielenie rybakom dodatkowych środków na wyłów ryb (wypłacając odpowiednie rekompensaty za poniesione straty) oraz poprzez promowanie i wspieranie nowych rozwiązań w sektorze przetwórstwa, gdzie dany gatunek ryb byłby skupowany. Metodę należy wdrożyć we wszystkich krajach jednocześnie, gdyż w przeciwnym wypadku nie będzie on skuteczny.
  3. Szkody, wyrządzane przez foki Zarówno rybacy z Łotwy, jak i z Litwy zmierzają się z problemem dużego wzrostu populacji fok w Morzu Bałtyckim. Spółki sektora drobnego rybołówstwa najczęściej łowią ryby w wodach przybrzeżnych Morza bałtyckiego lub w zatokach, dlatego wzrost populacji fok przynosi znaczne straty dla rybaków (foki rozszarpują sprzęt, zmniejsza się ilość łowionych ryb, i in.). Kraje basenu Morza Bałtyckiego ten problem rozwiązują osobno, na różne sposoby. Rybacy z Litwy otrzymują rekompensaty za straty, wyrządzone przez foki, tymczasem w Łotwie niniejszy problem zaczyna być rozwiązywany dopiero teraz. Podczas rozwiązywania problemów rybacy w poszczególnych państwach mają do czynienia z organizacjami ekologicznymi, które w jednym państwie chętnie współpracują z rybakami, by wspólny cel został osiągnięty (środowisko jest chronione, ale też nie zapomina się o rybakach), w innych państwach wymienione organizacje dbają jedynie o własne interesy. Zdaniem uczestników, instytucje Unii Europejskiej mogłyby ocenić ten problem na większą skalę i podjąć wspólne działania, którymi zostałyby objęte wszystkie państwa oraz ich siły.
  4. Podatek akcyzowy na paliwo Podczas konferencji wyrażono też danie, że małe i bardzo małe spółki w sektorze rybołówstwa są narażone na dyskryminację, gdyż nie są objęte obniżonym podatkiem akcyzowym na zakup paliwa. Rolnicy oraz rybacy w swoim państwie mogą zwrócić się o zwolnienie z akcyzy z tytułu zakupu oleju napędowego. Duże przedsiębiorstwa z sektora rybołówstwa łowią ryby przy pomocy dużych łodzi napędzanych silnikiem z olejem napędowym natomiast małe albo bardzo małe przedsiębiorstwa, łowiące w wodach przybrzeżnych i śródlądowych muszą korzystać z łodzi na silnikach benzynowych (najczęściej z silnikami przyczepnymi). Małe przedsiębiorstwa rybackie łowią tylko na określonym terenie i nie mają możliwości dostosowania łodzi do silników wysokoprężnych. Uczestnicy konferencji sądzą, że takie przedsiębiorstwa powinny otrzymać zwolnienie z akcyzy na zakup benzyny, co stworzyłoby równe prawa i pozwoliłoby na uczciwą konkurencję.

W imieniu uczestników konferencji protokół podpisano:

protokół konferencji

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Dodaj komentarz