Laba pieredze

Zivsaimniecības uzņēmumu asociācija „Lampetra” īstenoja vietēja mēroga projektu „Zivsaimniecības popularizēšana un tradīciju uzturēšana”.

Projekta mērķis – veicināt zvejnieku un personu, kuru darbība saistīta ar zivsaimniecību, sadarbību un iniciatīvas, lai uzlabotu komunikācijas kompetenci: zvejnieka, zinātnes, zivsaimniecības un vietējo pašvaldību pārstāvju. Stiprināt uzticību un izpratni par zivsaimniecības kopienu iespējām un priekšrocībām.
Projekta rezultāti:

 1. tika organizēta zivsaimniecības nozares speciālistu konference, sagatavots un iesniegts metodoloģiskais materiāls, lai veicinātu un uzturētu zivsaimniecības mantojuma saglabāšanu, atklājot jaunas zvejnieku iespējas sniegt pakalpojumus un saņemt ienākumus no zvejas darbības demonstrējumu pasākumiem, kā arī no zivju produktiem, kas izgatavoti pēc senām, mantotām, vietējām zivju apstrādes receptēm;
 2. tika organizēts pieredzes apmaiņas brauciens pie Francijas zvejniekiem.

Neringas pašvaldības administrācija īstenoja projektu „Zvejnieka svētki”, kura galvenais mērķis – kopt un turpināt Kuršu jomas piekrastes novada zvejnieku kultūras tradīcijas, kā arī veicināt tūrisma attīstību Neringā.

Projekta rezultāti:

 1. tika rīkots pasākums par kultūras un kulinārā mantojuma popularizēšanu un saglabāšanu, kā arī par zvejnieku sniegtos pakalpojumus tūristiem.
 2. tika rīkota starptautiska kulinārā mantojuma demonstrēšana Gardēžu virtuves brīnums”.

Šilutes rajona pašvaldības administrācija īstenoja projektu „Zivju zupas vārīšanas čempionāts”, kura galvenais mērķis ir izveidot ilgtspējīgas uzņēmējdarbības nišu vietējiem zvejniekiem un personām, kas pārtraukušas zvejas darbību, efektīvi izmantojot Šilutes reģiona kultūras resursus un piesaistot Šilutes rajonā tūristus.

Projekta rezultāti:

 1. tika organizēts 4. valsts mēroga zivju zupas vārīšanas čempionāts, kurā piedalījās 24 komandas;
 2. tika organizēta izglītības programma „Zvejnieki taču teica tā”, kurā piedalījās 71 čempionāta dalībniekieks. Brauciena ar kuģi mērķis – atklāt Kuršu jomas piekrastes novada (liet. Pamario kraštas) unikalitāti un tradīcijas.
 3. izveidotiTVraidījumipar zivju zupas vārīšanas čempionātu.

Asociācija „Šilutes Zivsaimniecības vietējā rīcības grupa” īstenojusi projektu „Zivsaimniecības un akvakultūras produkcijas realizācijas tirgus attīstība, popularizējot un veicinot tās patēriņu”. Šis projekts tika finansēts pēc Lietuvas zivsaimniecības nozares 2007-2013 darbības programmas „Kopīgas intereses pasākumi” III prioritārā virziena.

Projekta mērķis – veicināt iespējas dažādas zivsaimniecības produkcijas patēriņa palielināšanāi un esošo noieta tirgu, kā arī jaunu tirgu attīstībai minētajā nozarē, izmantojot dažādus patēriņa veicināšanas pasākumus.

Projekta rezultāti:

 1. tika sagatavoti un izplatīti 1200 informatīvā izdevuma „Ekoloģiskās zvejniecības produkti: patēriņš un ieguvumi” . eksemplāri;
 2. tika sagatavoti un izplatīti 2400 informatīvā izdevuma „Zivsaimniecības un akvakultūras piedāvātas neapstrādātas produkcijas spektrs un tās lietojums kulinārijā”;
 3. tika sagatavoti un izplatīti 2400 informatīvā izdevuma „Zivsaimniecības un akvakultūras produktu daudzveidība”;
 4. „Zivsaimniecības un akvakultūras neapstrādātas produkcijas un tās produktu piegāde, kā arī patēriņa veicināšana”, zivju patēriņa veicināšanas kampaņu organizēšana un dalība divos zivsaimniecības produktu gadatirgos Latvijā „Beerfest Latvia 2015″ un Polijā „Polfish 2015″;
 5. „Ekoloģiskās zvejniecības produkti: patēriņš un ieguvumi” produktu piegādes un patēriņa veicināšanas kampaņas organizēšana starptautiskajā izstādē „The Natural Food Show”, kas norisināsies Anglijā.

Invalid Displayed Gallery