IELŪGUMS

Šilutės zivsaimniecības teritorijas darbības grupa  īsteno projektu „Baltijos kranto šalių smulkiosios žvejybos sektoriaus bendradarbiavimo plėtojimas,taikant gerosios praktikos ketimąsi pažintinių susitikimų metu ir informacinės bazės sukūrimą virtualioje erdvėje metodus”.  Š. g. 17. novembris Polija, Ustka pils., tiek organizēta konference, kuras mērķis ir tiešā veidā veidot sakarus ar mazapjoma zvejniecības pārstāvjiem, attīstīt sadarbību starp pārstāvjiem, kas Lietuvā, Igaunijā, Polijā un Latvijā īsteno ar zvejniecību saistītu darbību, prezentēt informācijas materiālus un savstarpēji mainīties ar piedāvājumiem par turpmāko projekta darbību.

Būsiet laipni gaidīti piedalīties.

Lai saņemtu sīkāku informāciju un reģistrētos lūdzam rakstīt uz e‑pastu zuvininkystesasociacija@gmail.com vai zvanīt pa tālruni +37064041633

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Atbildēt