Geroji patirtis

Žuvininkystės įmonių asociacija „Lampetra“ įgyvendinimo vietos projektą „Žvejybos verslo populiarinimas ir tradicijų puoselėjimas“.

Projekto tikslas – skatinti žvejų ir su žuvininkyste susijusių asmenų kooperaciją ir iniciatyvas, gerinti komunikavimo kompetenciją: žvejo, mokslo, žuvininkystės ir vietos valdžios atstovų. Stiprinti pasitikėjimą bei supratimą žuvininkystės bendruomenės teikiamomis galimybėmis ir nauda.

Projekto rezultatai:

 1. Surengta žuvininkystės specialistų konferencija, paruošti ir pateikti metodinė medžiaga, skatinanti išsaugoti ir puoselėti žvejybos verslo tradicijas, atskleisti naujas žvejų galimybes teikti paslaugas ir gauti pajamų iš parodomosios žvejybos ir senoviniais receptais paruoštų žuvies produktų;
 2. suorganizuota gerosios patirties kelionė pas Prancūzijoje žvejojančius žvejus.

Neringos savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Žvejo šventė“, kurio pagrindinis tikslas – puoselėjant ir tęsiant Pamario krašto žvejų ultūrines tradicijas, skatinti turizmo plėtrą Neringos savivaldybėje.

Projekto rezultatai:

 1. Surengtas žvejybos kultūros ir kulinarinį paveldą bei žvejų teikiamas paslaugas turistams propaguojantis renginys.
 2. Surengtas tarptautinio kulinarinio paveldo demonstravimas „Gurmanų virtuvės stebuklas“.

Šilutės rajono savivaldybės administracija įgyvendino projektą „Žuvienės virimo čempionatas“, kurio pagrindinis tikslas – suformuoti vietos žvejams ir iš žvejybos verslo pasitraukusiems asmenims tvarią verslo nišą, efektyviau panaudojant Šilutės regiono kultūros išteklius bei Šilutės rajono turistų trauką.

Projekto rezultatai:

 1. surengtas IV respublikinis žuvienės virimo čempionatas, kuriame dalyvavo 24 komandos;
 2. surengta edukacinė programa „O žuvėjai sakė taip“ 71 čempionato dalyviui – kelionės laivais Pamario krašto unikumui, tradicijoms atskleisti.
 3. parengtos televizijos laidos apie Žuvienės virimo čempionatą.

Asociacija „Šilutės žuvininkystės vietos veiklos grupė įgyvendinimo projektą „Žuvininkystės ir akvakultūros produkcijos realizavimo rinkos plėtra, populiarinant ir skatinant jų vartojimą“, finansuotą pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2007–2013 metų veiksmų programos III prioritetinės krypties „Bendro intereso priemonės“ .

Projekto tikslas – sudaryti galimybes įvairios žuvininkystės  produkcijos  vartojimo didinimui ir esamų realizavimo rinkų bei naujų rinkų plėtrai, panaudojant įvairias vartojimo skatinimo priemones.

Projekto rezultatai:

 1. Parengta ir išplatinta 1200 egzempliorių informacinio leidinio „Ekologinės žuvininkystės produktai: vartojimas ir nauda“;
 2. Parengta ir išplatinta 2400 egzempliorių informacinio leidinio „Žuvininkystės ir akvakultūros žalios produkcijos pasiūla ir jos naudojimo galimybės kulinarijoje“;
 3. Parengta ir išplatinta 2400 egzempliorių informacinio leidinio „„Žuvininkystės ir akvakultūros gaminių įvairovė“„Žuvininkystės ir akvakultūros žalios produkcijos pasiūla ir jos naudojimo galimybės kulinarijoje“;
 4. „Žuvininkystės ir akvakultūros žalios produkcijos ir jos gaminių pristatymas ir vartojimo skatinimas“ vartojimo skatinimo kampanijų organizavimas dalyvaujant 2-ose žuvininkystės produktų mugėse Latvijoje „Beerfest Latvia 2015“ ir Lenkijoje „Polfish 2015“;
 5. „Ekologinės žuvininkystės produktai: vartojimas ir nauda“ produktų pristatymo ir vartojimo skatinimo kampanijos organizavimas Anglijoje vyksiančioje tarptautinėje parodoje „The Natural Food Show“.