Oluline kalapüük äri

Kalaliigid

starkis Stizostedion lucioperca Harilik kohalydeka Esox lucius Haugeserys Perca fluviatillis Ahven Salmo trutta Meriforell Salmo salar lõheungurysAnguilla anguilla AngerjassamasSilurus glanis Säga vegele Lota lota Luts flussneunauge Lampetra fluviatilis Silm karšisAbramis brama Latikas gustera Blicca bjoerkna Nurgziobris Vimba vimba (Abramis vimba) Ziobro kuoja Rutilus rutilus Särg Carassius carassius Harilik koger carpbronzewild Cyprinus carpio morpba bungarcus Metsik karpkala lynas_tinca_tinca Tinca tinca Linask260px-Alosa_alosa Alosa fallax fallax Vinträim stinta Osmerus eperlanus Meritint, Norss menke Godus morbua callarias Tursk pleksne Flesus flesus Lest Psetta Maxima Kammeljas a5504f247918395288ddec27a1d1bb91 Clupea parengus membras Kevadräim, Räim Sprathus sprathus Sprattus sprattus balticus Kilu