Hea kogemus

Kalandusettevõtete ühendus „Lampetra“ viis ellu kohaliku projekti “Kalapüügitegevuse populariseerimine ja traditsioonide hoidmine”.

Projekti eesmärgiks on edendada kalurite ja kalandusega seotud isikutega koostöö algatused, parandada suhtlust kalurite, teadlaste, kalandusetegevuse ja kohaliku omavalitsuse esindajate vahel. Tugevdada kalanduse kogukonna poolt tulenevate võimaluste ja eelistuste mõistetavust.

Projekti tulemused:

1. Korraldati kalandusspetsialistide konverents, valmistati ette ja esitati metoodilised materjalid kalandustegevuse traditsioonide hoidmiseks ning edendamiseks, tutvustati uusi kalanduse võimalusi teenuste pakkumiseks ja sissetuleku saamiseks, organiseerides näidispüügi ning vanade retseptide järgi kalaroogasid valmistades.

2. Korraldati reis Prantsusmaal töötavate kalurite juurde.

Neringa omavalitsuse administratsioon viis ellu projekti “Kalurite pidu”, mille peamiseks eesmärgiks oli Pamari piirkonna kalurite kultuuritraditsioonide jätkamise teel arendada turismi Neringa omavalitsuses.

Projekti tulemused:

  1. Korraldati kalanduskultuuri ja kulinaarst pärandit ning kalurite poolt turistidele pakutavaid teenuseid tutvustav üritus.
  2. Korraldati kulinaarset pärandit tutvustav üritus “Gurmeeköögi ime”.

Šilute rajooni omavalitsuse administratsioon viis ellu projekti “Kalasupi valmistamise meistrivõistlused”, mille peamiseks eesmärgiks on moodustada kohalike kalurite ja kalapüügitegevusest loobunud isikutele uus ärinišš, kasutades selleks ära Šilute piirkonna kultuurilisi ressursse ja turismi arengut.

Projekti tulemused:

  1. Korraldati IV vabariiklik kalasupi valmistamise meistrivõistlus, milles osales 24 meeskonda
  2. Organiseeriti õppeprogramm 71-le „O žuvėjai sakė taip“ võistluses osalejale Pamari ranniku ainulaadsuse ja traditsioonide tutvustamiseks.
  3. Korraldati teleprogrammid kalasupi valmistamise võistlusest.

Ühendus Šilute kalanduse kohaliku rühmituse elluviidud projekt „Kalanduse ja vesiviljeluse toodangu realiseerimisturu areng eesmärgiga nende kasutamist populariseerida ja arendada“, mida finantseeris Leedu kalandussektori aastate 2007-2013 tegevusprogrammi III prioriteetsuund “Ühishuvi pakkuvad meetmed”.

Projekti eesmärgiks on võimaldada erineva kalandustoodangu kasutamise suurendamist ja olemasolevate ning uute turgude arengut erinevaid kasutusmeetmeid kasutades.

Projekti tulemused:

  1. Koostati ja levitati 1200 eksemplari infolehte „Ökoloogilise kalanduse tooted: kasutamine ja eelised“.
  2. Koostati ja levitati 2400 eksemplari infolehte „Kalanduse ja vesiviljeluse toodangu pakkumine ja selle kasutamise võimalused toidu valmistamisel“.
  3. Koostati ja levitati 2400 eksemplari infolehte „Kalanduse ja vesiviljeluse toodangu mitmekülgsus“, „Kalanduse ja vesiviljeluse toorainete pakkumine ja selle kasutamise võimalused toidu valmistamisel“.
  4. „Kalanduse ja vesiviljeluse toodangu ja nende toodete esitamine ja selle edendamine“ – kasutamise edendamiskampaaniate organiseerimine, osaledes 2 kalandustoodete messil „Beerfest Latvia 2015“ Lätis ja „Polfish 2015“ Poolas
  5. „Ökoloogilised kalandustooted: kasutamine ja eelised“ toodete esinduskampaania organiseerimine Inglismaal toimuval rahvusvahelisel messil „ The Natural Food Show“.

Invalid Displayed Gallery