Aktualu žvejybos verslininkams

Žuvų rūšys

starkis Stizostedion lucioperca Starkislydeka Esox lucius Lydekaeserys Perca fluviatillis Ešerys Salmo trutta Šlakis Salmo salar LašišaungurysAnguilla anguilla UnguryssamasSilurus glanis Šamas vegele Lota lota Vėgėlė flussneunauge Lampetra fluviatilis Nėgė karšisAbramis brama Karšis gustera Blicca bjoerkna Plakisziobris Vimba vimba (Abramis vimba) Žiobris kuoja Rutilus rutilus Kuoja Carassius carassius Karosas carpbronzewild Cyprinus carpio morpba bungarcus Sazanas lynas_tinca_tinca Tinca tinca Lynas260px-Alosa_alosa Alosa fallax fallax Perpelė stinta Osmerus eperlanus Stinta menke Godus morbua callarias Menkė pleksne Flesus flesus Plekšnė Psetta Maxima Uotas a5504f247918395288ddec27a1d1bb91 Clupea parengus membras Strimelė Sprathus sprathus Sprattus sprattus balticus Kilkė