Apie įvykusią konferenciją Lietuvoje

            Projekte „Baltijos kranto šalių smulkiosios žvejybos sektoriaus bendradarbiavimo plėtojimas, taikant gerosios praktikos keitimąsis pažintinių susitikimų metu ir informacinės bazės sukūrimą virtualioje erdvėje metodus", finansuojamam iš Europos Sąjungos lėšų 2017 m.  mėn. rugpjūčio 29 d. Mingės kaime, Šilutės rajonas (Lietuva) įvyko konferencija, kurioje dalyvavo  žvejai-verslininkai iš Lietuvos ir Latvijos, žvejojantys Baltijos jūros priekrantėje bei vidaus vandenyse, Lietuvos mokslo atstovai, Lietuvos žemės ūkio ministras.

            Konferencijos metu buvo pristatytas projektas, jo tikslai bei uždaviniai, pristatytos 2016 m. rugpjūčio 23 d. Liepojoje (Latvija), 2016 m. lapkričio mėn. 17 d. Ustkoje (Lenkija) ir 2017 m. balandžio mėn. 4 d. Pernu (Estija) įvykusių konferencijų iškilusios problemos, susipažinta su Lenkijos žvejų vykdoma veikla bei žvejybos ypatumais.

            Mokslo atstovai pristatė temas:

            - Baltijos jūros priekrantės reljefo kaita dėl judančio smėlio ir kaitos įtaka žuvų migracijai.

            - Žvejybos galimybės Lietuvos vandenyse bei santykiai tarp žvejų-mėgėjų ir žvejų-verslininkų.

            Taip pat buvo kalbėtasi dėl akstesniuose konferencijose iškeltų problemų:

 - Baltijos kranto šalių smulkiosios žvejybos sektoriaus bendradarbiavimo galimybių plėtojimas.

- Invazinės žuvies - grundalo rubuilio (Neogobius melanostomus) paplitimas Baltijos jūros priekrantėje.

- Ruonių daroma žala žvejams.

            Aptariant bendradarbiavimo tarp žvejų galimybes konferencijos dalyviai patvirtino, kad toks bendradarbiavimas turi būti ir kad jis ypač svarbus, kai yra sprendžiamos bendrosios žvejų problemos, dėl kurių priimami sprendimai Europos Sąjungos institucijose.

            Konstatuota, kad žvejų iškelta problema dėl invazinės žuvies – grundalo rubuilio šiai dienai tiek Lietuvoje, tiek Latvijoje nėra sprendžiama. Žvejai galėtų atgaudyti didesnį kiekį šios žuvies, bet dėl sezoniškumo ir tuo metu greitai nukrentančios rinkos kainos tai daryti jiems neapsimoka, nes neatsiperka sąnaudos.

            Pristatant Latvijoje iškeltai problemai dėl ruonių daromos žalos Lietuvos žvejai informavo, kad Lietuvoje jau atsirado mechanizmas, per kurį priekrantės žvejams jau mokamos kompensacijos.

            Lenkijos žvejų iškeltas klausimas dėl kormoranų daromos žalos labai aktualus buvo ir Lietuvos bei Latvijos vidaus vandenyse žvejojantiems žvejams. Dalyvių nuomone, Europos Sajungos institucijos turėtų skirti daugiau šiai problemai spręsti.

            Aptariant galimybes bendradarbiauti tarp kitų šalių žvejų buvo pastebėta, kad visiems žvejams labai aktualu laivų ir žvejybos įrankių įsigijimo klausimas. Buvo pastebėta, kad dažniausiai žvejai naujai įrangai įsigyti dažniausiai neturi tiek lėšų, todėl ieško panaudotos įrangos, kurią perka ir kitose šalyse. Tam reikalinga būtų internetinė bazė, kurioje žvejai galėtų skelbtis apie parduodamą nenaudojamą įrangą. Ši internetinė bazė turėtų apimti keletą šalių.

Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on Twitter

Parašykite komentarą